Søg
  • emilmoselund

Lederudviklingsforløb med bl.a. Nordic Sales Manager, Polo Ralph Lauren

Formål:

Jakob Holm Nielsen fra Inspire Performance har udviklet et afprøvet lederudviklingsforløb med det overordnede formål at udvikle lederen til de udfordringer som fremtiden rummer. Uddybende er formålet at stille skarpt på, hvem vi er og hvad der beriger vores liv med energi og overskud. Videre er det formålet, at vi bliver bevidste om hvad vi er gode til, samt hvad vi måske er knap så gode til. Dette fordi fremtidens arbejdsliv og samfund kræver at vi træffer flere og flere samt hurtigere valg og ligeledes fravalg. Ved at være forstå os selv på et dybere plan (formål/WHY) og sætte dette i relation til vores styrker og svagheder (kompetencer/HOW) får vi lettere ved at træffe valg og måske vigtigst af alt vælge fra på vores vej i livet. Videre får vi lettere ved at kommunikere vores valg ift. vores omverden.


Proces:

Processen er tilrettelagt som et transformativt coachingforløb, der består af tre faser.


Fase 1 - Dit formål

I denne fase, er det dig der er i fokus og dig der er ekspert. Det er her vi sammen dykker ned i dine

narrativer, dvs. dine fortællinger og vigtige oplevelser i livet. Det gør vi dels for at jeg, men også for at du kan lære dig selv og ”dine rødder” bedre at kende.

Du vil herigennem opnå en indsigt i dig selv, som du aldrig har haft før. Du vil så at sige komme tættere på din egen kerne. Processen kaldes også for en WHY-proces og har til opgave, at hjælpe dig med at finde dit personlige formål – din unikke vinkel, dit kompas, din essens eller dit essentielle perspektiv på verden.


Fase 2 - Din person

I denne fase dykker vi ned i, hvem du er som person. Din unikke personlighed. Vi ser på personlige dine styrker, dvs. hvad der driver dig og hvad der giver dig energi. Vi ser nærmere på dine kompetencer og dine svagheder samt dine karakteristika og ressourcer. Vi diskuterer her også, hvordan du kan sætte dem mere i spil for at forme det liv du ønsker. Det gør vi gennem en fælles udforskning af din personprofil (Enneagrammet eller MBTI). Vi sammenholder de data vi får fra testen med din oplevelse af hverdagen og diskuterer dine vaner, mønstre og strategier for at blive klogere på de konstruktive og imødekomme de mindre konstruktive.


Fase 3 - Din situation

I denne fase tager vi fat på din nuværende situation igennem et livsjul. Vi sammenholder hvordan din egen kerne og din person påvirker din nuværende livssituation.

Vi lægger også en handlingsorienteret plan for, hvor og hvordan du skal lægge dit fokus for at få mest muligt udbytte, uden at det bliver overambitiøst. Vi sætter små delmål og skemalægger nogle månedlige check-ins til opfølgning.


Resultat:

"Jeg ville ikke selv leve min tilværelse uden mine nye indsigter, når jeg nu oplever forskellen og hvor meget det er værd for mig. Jeg ved i dag, at de beslutninger jeg tager stemmer overens med den retning jeg vil udvikle mit liv i, da jeg nu kender mit sande formål og hvad der giver ægte mening for mig. Det giver så meget glæde, ro og balance som jeg kan opleve hvert moment jeg vil. Det tager samtidigt presset og frustrationerne fra de elementer i mit liv, som jeg nu ser ikke betyder det store." – Thomas Thillerup, Nordic Sales Manager, Polo Ralph Lauren

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Case: ActionAid Ari — Public Speaking and Debating

ActionAid har sammen med Mazdak Louyeh fra Inspire Performance udviklet en workshop og et demokratisk-aktivistisk initiativ, Public Speaking and Debating, som har samlet unge aspirerende samfundsdebat

Foredrag om at vælge sin vej med CBS studenterforening

Formål: Jakob Holm Nielsen fra Inspire Performance har i sin katalog af tilbud, et foredrag, der har som mål inspirerer deltagerne til at tage deres skæbne i egen hånd, tillade sig selv at leve livet

WHY-workshop med bl.a. Siriuspartner A/S & HÖJSKOLENDK A/S

Formål: Jakob Holm Nielsen fra Inspire Performance har udviklet en fire timers workshop, der kan hjælpe dit team eller afdeling med at blive skarpere på jeres formål. Jeres WHY. Grundlæggende er jeres

Inspire Performance

© 2019 Inspire Performance / Designed by WEB Designerne